Moje ľudské práva – archív

Aké boli predchádzajúce témy a ktoré práce vyhrali? Archív súťaže Moje ľudské práva si môžete pozrieť tu:

Moje ľudské práva 2021

Do 9. ročníka súťaže Moje ľudské práva zapojilo 128 základných škôl, základných špeciálnych škôl (1. stupeň aj 2. stupeň) a základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 727 výtvarných prác.

Súťaž pozostávala z troch kategórií:

1, kategória žiaci a žiačky ZŠ a ŠZŠ 1. stupňa s témou „Spolu dokážeme veľké veci“

2, kategória žiaci a žiačky ZŠ a ŠZŠ 2. stupňa s témou „Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena“

3, kategória žiaci a žiačky ZUŠ s témou „Kalendár ľudských práv“

Ďakujeme sponzorom za vecné dary, ktorými sme mohli výhercom obdarovať:

Podmienky súťaže
Výsledky súťaže

Moje ľudské práva 2020

Do 8. ročníka súťaže Moje ľudské práva zapojilo 56 základných a základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 261 výtvarných prác.

Súťaž pozostávala z troch kategórií:

1, kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa s témou „Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii“

2, kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa s témou „Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii“

3, kategória žiaci a žiačky ZUŠ s témou „Ľudskoprávny hrdina alebo hrdinka v akcii – komiks“

 

Ďakujeme sponzorom za vecné dary, ktorými sme mohli výhercom obdarovať:

Plagát súťaže
Podmienky súťaže
Výsledky súťaže

Moje ľudské práva 2019

Do 7. ročníka súťaže Moje ľudské práva sa zapojilo 106 základných a základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 552 výkresov.

Súťaž pozostávala z troch kategórií:

1, kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa s témou „Kytica ľudských práv“

2, kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa s témou „Aké ľudské práva mi chýbajú v škole?“

3, kategória žiaci a žiačky ZUŠ s témou „Predsudky, ktoré vnímam okolo seba“

Plagát súťaže
Podmienky súťaže
Výsledky súťaže

Moje ľudské práva 2018

Do 6. ročníka súťaže Moje ľudské práva sa zapojilo 30 základných a základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 166 výkresov.

Súťaž pozostávala z troch kategórií:

1, kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa s témou „Hoci sme rozdielni, máme veľa spoločného“

2, kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa s témou „3 ľudské práva, ktoré by som si so sebou vzal/vzala na opustený ostrov“

3, kategória žiaci a žiačky ZUŠ s témou „Škola pre všetkých“

Plagát súťaže
Výsledky súťaže

Moje ľudské práva 2017

Do 5. ročníka súťaže Moje ľudské práva sa zapojilo 13 základných a základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 50 výkresov.

Súťaž pozostávala z dvoch kategórií:

1, kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa s témou „Úlohy členov mojej rodiny“

2, kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa s témou „Úlohy členov mojej rodiny“

Plagát súťaže
Podmienky súťaže
Výsledky súťaže

Moje ľudské práva 2016

Do 4. ročníka súťaže Moje ľudské práva sa zapojilo 52 základných a základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 236 výkresov.

Súťaž pozostávala z troch kategórií:

1, kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa

2, kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa – Predstav si (bezbariérový) život zdravotne postihnutého“

3, kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa- „Sloboda prejavu sa týka aj mňa“

Plagát súťaže
Podmienky súťaže
Výsledky súťaže

Moje ľudské práva 2015

Téma: Slnko svieti na všetkých rovnako

Plagát súťaže
Podmienky súťaže
Výsledky súťaže