Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2022

Aktuality

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2022, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Predkladaná Správa za rok 2022 poskytuje objektívny a aktuálny obraz o stave dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a uvádza konkrétne a adresné odporúčania sledujúce zlepšenie stavu ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd na území SR vrátane požiadavky dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania.

V štyroch kapitolách sme zhodnotili minuloročné odporúčania adresované jednotlivým subjektom, zamerali sme sa na problematiku segregácie rómskych detí a detí so zdravotným znevýhodnením, venovali sme sa ochrane základných práv LGBTI+ ľudí a identifikovali sme výzvy, ktorým čelia osoby utekajúce pred medzinárodným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Správa je dostupná na stiahnutie a čítanie (pdf, 4 MB)