Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2021

Aktuality

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2021 pokračoval v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nezanedbateľný dosah na mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd. V neľahkých a komplikovaných časoch sa čoraz jasnejšie ukazovalo ako nevyhnutné sústrediť sa nielen na aktuálnu krízu a s ňou súvisiace krátkodobé reakcie, ale predovšetkým na dlhodobý horizont očakávaných ľudskoprávnych dosahov a dôsledkov.

V tejto súvislosti bolo dominantnou témou očkovanie a dopady pandémie ochorenia COVID-19 na vybrané ľudské práva a základné slobody – sloboda náboženského vyznania a právo pokojne sa zhromaždovať. V Správe sa venujeme aj opakovanej snahe o obmedzenie prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, ktoré je prirodzenou súčasťou práva na zdravie, ako aj práva na súkromný a rodinný život. Na záver sme zhodnotili predkladané návrhy zákonov a schválených zákonov zákonodarcov.

Správa je dostupná na stiahnutie (pdf, 4 MB)