Zúčastnili sme sa konzultácie Rady Európy k pripravovanému právnemu rámcu umelej inteligencie

Aktuality

Systémy umelej inteligencie sa čoraz viac využívajú takmer vo všetkých druhoch ľudskej činnosti, sú schopné pracovať autonómne a adaptovať do istej miery svoje správanie na základe analýzy predchádzajúcich krokov. Aktuálne sú jedným z mnohých nástrojov štátov v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19. Bolo vyvinutých niekoľko aplikácií umelej inteligencie v oblastiach, ako je podpora a urýchlenie výskumu vývoja vakcín, formulácia diagnostiky na podporu zdravotníckeho personálu a vývoj prediktívnych modelov možného vývoja pandémie. Vývoj tejto technológie však môže vzbudzovať obavy verejnosti a je nevyhnutné zabezpečiť, aby v tejto novej technologickej ére boli naďalej plne chránené ľudské práva, demokracia a právny štát.

Práve aj s týmto zámerom pripravil Ad hoc výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu (CAHAI) verejnú konzultáciu k pripravovanému právnemu rámcu umelej inteligencie. Cieľom verejnej konzultácie bolo predovšetkým zistiť názory širokého spektra zainteresovaných strán na niektoré kľúčové problémy ktoré sa vyskytujú v oblasti umelej inteligencie, ako aj pomôcť pracovnej skupine výboru CAHAI, ktorá je zodpovedná za prípravu návrhu obsahu budúceho právneho rámca pre dizajn, vývoj a aplikáciu umelej inteligencie na základe štandardov Rady Európy v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu. 

Do konzultácie sme sa zapojili vyplnením online dotazníka, kde sme upozornili, že aj napriek tomu, že umelá inteligencia je bezpochybne na ceste stať sa hlavnou technológiou budúcnosti, je potrebné upozorňovať a identifikovať špecifické riziká a predchádzať negatívnym dopadom dizajnu, využívania alebo aplikácie systémov umelej inteligencie na oblasť ľudských práv. Zároveň sme zdôraznili, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby každý mohol mať prospech z väčšieho využívania systémov umelej inteligencie spravodlivým a nediskriminačným spôsobom. 

Na webovej adrese Rady Európy si môžete viac prečítať o verejnej konzultácii, ako aj o úlohe Ad hoc výboru Rady Európy pre umelú inteligenciu.