Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na asistenčného psa

Aktuality

Obrátila sa na nás klientka, ktorá namietala nerovné zaobchádzanie pri zamietnutí jej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na asistenčného psa.


Zistili sme rôzne nedostatky, napríklad, že právna úprava zákona o sociálnych službách a zákona o poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného znevýhodnenia neobsahujú dotatočné vymedzenie toho, ako sa posudzuje odkázanosť zdravotne znevýhodnenej osoby na asistečnú službu psa. Viac si môžete pozrieť v reportáži RTVS Reportéri, kde si vyjadril aj náš právnik Marian Mesároš.

Reportáž RTVS Reportéri – Oči na vôdzke