Zhodnotili sme stav dodržiavania ľudských práv a základných slobôd za rok 2023

Aktuality

V štyroch kapitolách sme zhodnotili minuloročné odporúčania adresované jednotlivým subjektom, upozorňujeme politikov a političky na to, že každé obmedzenie práva na informácie a slobody združovania musí mať svoje opodstatnenie a nesmie prekračovať určité hranice.

Ďalej pokračujeme v monitorovaní výziev, ktorým čelia utečenci a reagujeme na stereotypné vnímanie, ktoré prevláda v spoločnosti. Nakoniec sa venujeme diskriminácii Rómov v jednotlivých oblastiach chránených antidiskriminačným zákonom a približujeme prípady, ktorým sme sa v roku 2023 venovali.

V Správe adresujeme konkrétne odporúčania na zlepšenie stavu ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd na Slovensku.

Správa je dostupná v celom rozsahu na vlastnej podstránke.