Zdravotné poisťovne majú dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania

Aktuality

Vítame, že úrad, ktorý dohliada na výkon verejného zdravotného poistenia, zdôrazňuje potrebu dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania poisťovňami pri schvaľovaní úhrad liekov na výnimku. Súhlasíme tiež s jeho požiadavkou, aby boli kritériá, ktoré majú poisťovne pri rozhodovaní zohľadňovať, upravené priamo zákonom.

Oceňujeme, že problematike výnimkových liekov venujú zodpovedné autority náležitú pozornosť. Veríme, že k tomu vo významnej miere prispel aj prípad Editky, ktorú ako Stredisko zastupujeme. Okresný súd v jej prípade uložil povinnosť VšZP uhradiť jej liek na výnimku. Krajský súd síce následne rozhodnutie zrušil, ale liek jej medzitým bol podaný v NÚDCH. Vo veci v súčasnej dobe rozhoduje Ústavný súd SR.

Viac v tlačovej správe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (link presmeruje na stránku ÚDSZ)