Zdieľali sme naše skúsenosti na workshope o vnútroštátnych strategických rámcoch rovnosti Rómov

Aktuality

Na workshope organizovanom Európskou sieťou orgánov pre rovné zaobchádzanie (Equinet) dňa 27. februára 2023 na tému úlohy orgánov pre rovné zaobchádzanie vo vzťahu k vnútroštátnym strategickým rámcom pre rovnosť Rómov sme prezentovali participáciu Strediska pri tvorbe akčných plánov k Stratégii rovnosti, participácie a inklúzii Rómov do roku 2030. Poukázali sme aj na aktivity zamerané na monitorovanie napĺňania týchto akčných plánov, ako aj našu úlohu pri implementovaní vybraných úloh z nich a spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity. Zároveň sme sa podelili o najväčšie výzvy a identifikované možnosti napĺňania nášho mandátu vo vzťahu k vnútroštátnemu strategickému rámcu rovnosti Rómov. 

Na workshope sme sa dozvedeli viac o hodnotení súčasných vnútroštátnych stratégií Európskou komisiou a jej plánovaným krokom vo vzťahu k monitorovaniu ich implementácie. Z príspevkov ďalších orgánov pre rovné zaobchádzanie a zástupcov a zástupkýň organizácií občianskej spoločnosti sme získali inšpiráciu na ďalšie aktivity, ktoré môže Stredisko v tejto oblasti realizovať. 

Záznam z workshopu v anglickom jazyku si môžete pozrieť tu: 

Naša prezentácia v anglickom jazyku je dostupná na stiahnutie a prezeranie (pdf, 301 KB)