Zastavme násilie na ženách

Aktuality

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Pod značkou Orange the World je 25. november začiatkom celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu, do ktorej sa pravidelne zapájame aj my na Stredisku. Cieľom kampane je posvietiť do tmavých kútov, kde je rodovo podmienené násilie stále prítomné a ukázať, že vo svete 21. storočia nemá miesto.

Vyjadrujeme odmietnutie násilia na ženách a podporu kampane Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Zúčastnili sme sa aj verejného zhromaždenia, ktoré podporila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na tomto zhromaždení sme sa postavili aj za ženy a dievčatá, ktoré zažívajú násilie počas vojny na Ukrajine a iránske ženy, ktoré odvážne protestujú za svoje práva.