Zachovanie a ochrana právneho štátu ako jedna z kľúčových úloh národných orgánov na ochranu a podporu ľudských práv

Aktuality

Stretli sme sa so zástupcami z Európskej komisie aby sme mohli bližšie diskutovať o stave právneho štátu na Slovensku. Na samotnom technickom stretnutí v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu sa okrem zástupcov zo Strediska zúčastnili aj zástupcovia z generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, z generálneho sekretariátu a z generálneho riaditeľstva pre rozpočet. 

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje každoročný dialóg o právnom štáte medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom vedeného spolu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami.

Správa o právnom štáte (pdf, 308 KB) tvorí základ tohto novovytvoreného procesu v rámci mechanizmu právneho štátu, ktorá slúži nielen ako podklad na diskusie na úrovni EÚ, ale zároveň aj ako predchádzanie vzniku problémov v oblasti právneho štátu alebo ich prehlbovaniu.

Dňa 25. marca 2021 zverejnila ENNHRI správu o stave právneho štátu v Európskej únii (2021), ktorú v rámci tohto mechanizmu ENNHRI každoročne predkladá. Ide o spoločnú správu všetkých národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv, ktoré ENNHRI zastrešuje. Na základe nášho mandátu národnej inštitúcie pre podporu a ochranu ľudských práv sme už druhý rok v poradí zaslali svoju individuálnu správu o stave právneho štátu. Na základe nej nás oslovila Európska komisia, ktorá sa ako jeden z hlavných aktérov obracia na členské štáty a ostatné zainteresované subjekty na vnútroštátnej úrovni so žiadosťou o stretnutie so Strediskom.

Na včerajšom stretnutí sme diskutovali predovšetkým o zisteniach vyplývajúcich z našej správy a ďalších podrobnostiach a otázkach, ktoré sa vynorili z diskusie o stave právneho štátu za rok 2020.

Bližšie sme sa dotkli tém, napríklad ako bola ovplyvnená úloha a činnosť Strediska za posledný rok, najmä v dôsledku pandémie, hovorili sme o systéme bŕzd a protiváh a noviel Ústavy SR či ústavného zákona o bezpečnosti štátu, o súlade mimoriadnych opatrení prijatých v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 s princípmi právneho štátu, o prístupe jednotlivcov k spravodlivosti v čase pandémie, o výzvach, ktorým čelí občianska spoločnosť, či o slobode médií, prístupe k informáciám a otázke bezpečnosti novinárov.

Stredisko si cení možnosť podrobnejšie prediskutovať jednotlivé oblasti v rámci správy o právnom štáte so zástupcami z Európskej komisie a verí, že aj spoločná správa o právnom štáte poslúži nielen ako dôležitý podklad na ďalšie diskusie v rámci EÚ, ale zároveň aj ako možnosť upozorniť na možné nedostatky ktorých včasné riešenia nepochybne povedú k zachovaniu a ochrane právneho štátu.

Odporúčame si prečítať viac o našej správe o stave právneho štátu (pdf, 2,05 MB)

Viac o Európskom mechanizme právneho štátu sa dozviete na stránke európskej komisie.