Vzdelávanie je najlepšia forma prevencie

Aktuality

Minulý týždeň sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Sme radi, že sme opäť hrdými partnermi podujatia, ktoré už 25 rokov pomáha viesť mladú generáciu k ľudským právam.

Potešil nás fakt, že tento rok sa Olympiády ľudských práv zúčastnil rekordný počet stredných odborných škôl. Dlhodobo totiž upozorňujeme na to, že úroveň vzdelávania v oblasti ľudských práv je dlhodobo nedostačujúca nielen na základných školách a gymnáziách, ale na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania. 

Ľudské práva sa totiž netýkajú len ľudí, ktorí chodili na prestížne gymnáziá, či elitné školy, ale nás všetkých, bez ohľadu na naše vzdelanie. Je preto prinajmenšom žiadúce, aby sme posilnili naše kolektívne úsilie tam, kde je vzdelávania v tejto oblasti nedostatok.

Počas troch nabitých dní si mohlo 59 študentov a študentiek z celého Slovenska porovnať svoje znalosti z oblasti ľudských práv prostredníctvom viacerých zaujímavých aktivít, vrátane esejí, debaty a riešenia modelových situácií. Tohtoročné témy boli naozaj podnetné, úroveň prác vysoká, preto porote nebolo pri výbere toho najlepšieho čo závidieť.

Do odbornej poroty, ktorá hodnotila nielen kvalitu súťažných prác, bola tento rok pozvaná aj naša kolegyňa Radka Vicenová, ktorá je okrem iného aj alumni vzdelávacieho programu UNESCO Chair for human rights education – partnera a garanta Olympiády ľudských práv.

V rámci programu Olympiády ľudských práv sme zorganizovali pre finalistov a finalistky workshop na tému „Kto a ako môže ochrániť tvoje ľudské práva na Slovensku?“. Workshop bol venovaný predstaveniu inštitucionálneho rámca ochrany ľudských práv na Slovensku a identifikovaniu inštitúcií a organizácií, ktoré majú v konkrétnych prípadoch mandát poskytnúť pomoc na ochranu a podporu ľudských práv.

Študenti a študentky si tiež vyskúšali prípravu stratégie na riešenie konkrétneho ľudskoprávneho problému, vrátane identifikácie subjektov, ktoré v danom prípade majú mandát ochrániť a presadzovať porušené práva.

Tešíme sa však, že najmä dnes, kedy je téma ľudských práv z mnohých strán ostrakizovaná a redukovaná na šírenie akýchsi zahraničných ideológií, sa nájde dostatok učiteľov a učiteliek, ktorým nie je budúcnosť mladej generácie ľahostajná. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich úsilie a zápal v oblasti ľudských práv.  Gratulujeme aj víťazovi Lukášovi Vecelovi, za ktorého finálovú esej na tému “Zjednotení v rozmanitosti – motto EÚ” by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli a profesionálky z praxe. 

Za víťazstvo v súťaži okrem iného získal aj možnosť stážovať u nás na Stredisku a získať potvrdenie o odbornej činnosti. 

Už teraz sa na Lukáša tešíme!

Viac informácií k Olympiáde ľudských práv odporúčame sledovať na linku tu: https://www.facebook.com/celostatnekoloOLP