Výzva na predkladanie návrhov projektu – do 09.10.2023

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) hľadá konzultanta/konzultantku, ktorý/á pre SNSĽP pripraví usmernenie a diagnostický workshop zameraný na využívanie finančných prostriedkov EÚ pri dodržiavaní a presadzovaní základných práv.

Usmernenie má vychádzať z diagnostického workshopu, ktorý bude realizovaný konzultantom/konzultantkou v spolupráci so SNSĽP, za účelom zistenia potrieb adresátov usmernenia. Zistenia z workshopu budú tvoriť súčasť usmernenia.

Táto výzva stanovuje podmienky medzi SNSĽP a konzultantom/konzultantkou. Príloha č. 1 k tejto výzve obsahuje šablónu, ktorá upravuje ciele a obsahovú stránku usmernenia.

Výzva vyplýva z projektu „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“ ktorý je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Druhé kolo výzvy trvá do 09. októbra 2023

Podmienky sú dostupné na prečítanie v dokumente (pdf, 168 KB)