Výsledky výtvarnej súťaže Moje ľudské práva

Aktuality

Už po 9. krát sme ponúkli žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta v rámci dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie, tolerancie, rešpektu a všeobecného uplatňovania ľudských práv a základných slobôd v reálnom živote. Tento rok sme pre deti vybrali 3 tematické okruhy:

1, Spolu dokážeme veľké veci,

2, Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena,

3, Kalendár ľudských práv.

Do súťaže sa zapojilo celkom 128 škôl s 727 výtvarnými prácami. Po starostlivom posúdení všetkých prác sa porotcovia a porotkyne zhodli na výherných výkresoch. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým učiteľom a učiteľkám, ako aj rodičom, za váš čas a energiu, ktorú ste vložili do práce s deťmi. Zároveň ďakujeme sponzorom za poskytnuté vecné dary pre výhercov a výherkyne.

Výherné práce 9. ročníka súťaže Moje ľudské práva