V Banskej Bystrici v spolupráci s IOM budeme poskytovať právnu pomoc odídencom z Ukrajiny

Aktuality

Перед та під час видачі матеріальної допомоги запрошуємо Вас проконсультуватися з юристами Міграційного інформаційного центру МОМ (MIC IOM) та Словацького національного центру з прав людини (SNSĽP).

Юристи будуть присутні у вівторок 08.08.2023 з 13:30 перед Центром матеріальної допомоги за адресою Komenského 12, Banská Bystrica консультації будуть словацькою мовою (з можливістю перекладу на українську) призначені для біженців з України.

Консультації безкоштовні, реєстрація не потрібна.

Ви дізнаєтесь про:

  • послуги Міграційного інформаційного центру МОМ (MIC) в Банській Бистриці
  • послуги Словацького національного центру з прав людини (SNSĽP) в Банській Бистриці
  • ваші права при працевлаштуванні
  • принципи безпечної праці
  • приклади дискримінації та можливі рішення

Pred a počas výdaja materiálnej pomoci vás pozývame prísť sa poradiť s právničkami Migračného informačného centra IOM a Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Právničky budú prítomné v utorok 08.08.2023 od 13:30 ☑ pred Centrom materiálnej pomoci na Komenského 12, Banská Bystrica ☑ konzultácie budú v slovenskom jazyku (s možnosťou tlmočenia do ukrajinčiny) ☑ sú určené pre odídencov z Ukrajiny.

Konzultácie sú bezplatné a nie je potrebná registrácia.

Dozviete sa o:

  • službách Migračného informačného centra IOM (MIC) v Banskej Bystrici
  • službách Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) v Banskej Bystrici
  • vašich právach v zamestnaní
  • zásadách bezpečnej práce
  • príkladoch diskriminácie a možných riešeniach