Už žiadna zbytočná smrť!

Aktuality

Deti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) a ich rodičia sa dočkali. Od 1.1.2024 by mal byť z verejného zdravotného poistenia uhrádzaný liek Zolgensma. Ministerka zdravotníctva zamietla námietky súkromných zdravotných poisťovní, ktoré podali voči rozhodnutiu ministerstva o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.

Pre slovenských pacientov to znamená výrazný kvalitatívny posun v liečbe SMA, keďže liek Zolgensma odstraňuje priamo jej príčinu. V kombinácii s novorodeneckým skríningom sa tak od 1.1.2024 dosiahne stav, keď bude liek podaný všetkým deťom, ktoré spĺňajú stanovené kritériá, a to ešte pred rozvinutím príznakov ochorenia. Dostanú tak šancu na plnohodnotný život, čo bolo ešte pred pár rokmi nemysliteľné.

Téme liekovej politiky sa venujeme už dlhšie. Vnímame a oceňujeme snahu kompetentných orgánov o vstup inovatívnych liekov do systému verejného zdravotného poistenia, čo sa ukázalo aj v tomto prípade. Vyjadrujeme nádej, že ochrana zdravia obyvateľov a dostupnosť modernej liečby bude naďalej pre vládu prioritou.