Svetový deň životného prostredia

Aktuality

Ľudské práva nemôžeme a nevieme naplno „užívať“ v prostredí, ktoré nie je bezpečné a zdravé. Potvrdzuje to vzájomnú prepojenosť otázok životného prostredia a ľudských práv.  

Prvá zmienka o ochrane zdravého a čistého životného prostredia v ľudskoprávnej rovine sa objavuje už v roku 1972 počas konferencie OSN o životnom prostredí. Participujúce členské štáty spoločne deklarovali, že: „človek má základné právo na slobodu, rovnosť a adekvátne podmienky na život v prostredí, ktoré umožňuje dôstojný život v zdraví.“  V súčasnosti má klimatická kríza výrazný dopad na porušovanie ľudských práv, ako je napríklad právo na život, právo na vodu a sanitáciu, právo na bývanie či právo na rozvoj.

Klimatickú zmenu môžeme vidieť aj takto.