Svetový deň sociálnej spravodlivosti

Aktuality

Svetový deň sociálnej spravodlivosti bol vyhlásený OSN v roku 2007. Zameriava sa na boj proti chudobe, podporu plnej zamestnanosti, dôstojnú prácu, rovnosť a spravodlivé podmienky zamestnancov a dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Sociálna spravodlivosť hovorí o tom, že sme zodpovední jeden za druhého a každý si zaslúži rovnaké hospodárske, politické a sociálne práva a príležitosti. 

V septembri 2020 sa 6 mladých ľudí vo veku od 8-21 rokov po najhorúcejšom lete v Portugalsku a zo strachu o svoje zdravie rozhodli podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Spúšťačom boli silné požiare v Portugalsku v roku 2018, ktoré zasiahli ich región. Adresátom tejto sťažnosti sa stalo 33 krajín, medzi nimi aj Slovensko. V sťažnosti bolo uvedené, že prispievame k zmene podnebia a neprijímame dostatočné opatrenia proti klimatickej zmene.

Na Stredisku si uvedomujeme dôležitosť klímy pre budúce generácie. Ide o jeden z najvážnejších problémov sociálnej spravodlivosti, ktorému čelíme. Zaujímavosťou je aj to, že ide o prvý prípad ESĽP súvisiaci s klímou. Z dôvodu jeho naliehavosti ESĽP požiadal žalované krajiny, aby poskytli informácie o možnom porušení práv. Momentálne sa pripravujeme sa na vstup do konania s inými kľúčovými subjektami a poskytujeme informácie o tom, ako SR plní záväzky v oblasti klímy a ochrany pred nežiadúcimi zmenami.