Stredisko podalo Európskej komisii správu o právnom štáte v Slovenskej republike za rok 2020

Aktuality

Prostredníctvom Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv Stredisko informovalo Európsku komisiu o stave právneho štátu v Slovenskej republike za uplynulý rok (2020). Stredisko sa vo svojej správe venuje systému bŕzd a protiváh, prístupu k spravodlivosti, korupcii, pluralite médií i ochrane občianskej spoločnosti.

Odporúčame si prečítať Správu (pdf, 2,05 MB) Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv si môžete prečítať, ktorá je dostupná v anglickom jazyku.

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje ročný dialóg medzi Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ ako i národnými parlamentami, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými aktérmi na tému právny štát. Bol zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.