Stredisko bude ďalšie tri roky viesť Silvia Porubänová

Aktuality

Správna rada do funkcie výkonnej riaditeľky SNSĽP jednohlasne zvolila Silviu Porubänovú. Tá bude viesť inštitúciu ďalšie tri roky.

Silvia Porubänová je uznávaná sociologička a odborníčka na rodovú rovnosť. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných publikácií v oblasti ľudských práv. Verejnosti je známa aj zvyšovaním povedomia o spoločensky citlivých témach akými sú umelé prerušenie tehotenstva, migrácia a práva LGBTIQ+ komunít.