STOJÍME PRI LGBTI+ KOMUNITE

Aktuality

V čase, keď sú v parlamente pravidelne predkladané návrhy stigmatizujúce LGBTI+ komunitu, vrátane tých, ktoré chceli zakázať vyvesovanie dúhovej vlajky na budovy štátnych orgánov, je násilný čin s možným motívom nenávisti voči tejto komunite ďalším prejavom nerovnosti a intolerancie v našej spoločnosti.

Útok v priestore, ktorý LGBTI+ ľudia považovali za bezpečné miesto na stretávanie sa, považujeme za ohrozenie bezpečnosti LGBTI+ ľudí na Slovensku Zároveň apelujeme na dôkladne prešetrenie motívu tohto trestného činu.

Rodinám a blízkym obetí vyjadrujeme úprimnú sústrasť.