Stojíme po boku LGBTI+ organizácií

Aktuality

Dnes slávime Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), ktorý si každý rok 17.5 pripomíname na výročie dňa reklasifikácie homosexuality mimo zoznamu chorôb WHO od roku 1990.

Postaviť sa nenávisti a bojovať proti predsudkom nie je v podmienkach súčasnej spoločnosti nič ľahké. Pri tejto príležitosti sme sa preto rozhodli poslať otvorený list (pdf) organizáciám, ktoré aj napriek často nepriaznivým podmienkam prispievajú k zlepšeniu postavenia a ochrane práv LGBTI+ osôb na Slovensku a poďakovali im za to, že ich neúnavná práca dáva nádej pre mnohých LGBTI+ ľudí, ktorí sa vďaka ich podpore necítia sami.

Na Stredisku budeme aj naďalej stáť na Vašej strane, pripravení*é podať pomocnú ruku všetkým obetiam diskriminácie a pracovať na tom, aby rovnosť bez rozdielu nebola len deklaráciou, ale každodennou realitou pre všetkých.

Preto sme sa aj tento rok rozhodli podporiť kampaň Dúhová stužka, aby sme ukázali svetu, že aj pri nás sa môžu LGBTI+ ľudia cítiť bezpečne.

Ak chcete zdieľať náš príspevok na Facebooku alebo Instagrame, budeme veľmi radi.

Otvorený list na podporu LGBTI organizácií občianskej spoločnosti