Spustili sme rule of law tracker!

Aktuality

Dňa 19. decembra 2022 sme zorganizovali konferenciu a okrúhly stôl, aby sme predstavili nástroj na monitorovanie stavu právneho štátu na Slovensku, vytvorený v spolupráci s Centrom pre medzinárodnoprávnu spoluprácu (CILC). Konferencia sa uskutočnila v hybridnej forme s možnosťou osobnej aj online účasti.

Nástroj rule of law tracker je súčasťou projektu „Podpora inovatívnych prístupov k monitorovaniu stavu právneho štátu na Slovensku“ podporeného finančným príspevkom Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva.

Cieľom projektu bolo vyvinúť praktický nástroj na monitorovanie a hodnotenie stavu právneho štátu na Slovensku a identifikovať vážne nedostatky vo vybraných oblastiach, ale zároveň sa aj zamerať na pravidelné monitorovanie pokroku v týchto problematických oblastiach.

Person presenting infront of the audience

Bolo nám veľkou cťou vypočuť si úvodnú reč Gabrielly Sancisi, veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku.

Úprimná vďaka patrí Dr. Pimovi Albersovi (CILC), ktorý nás previedol celým procesom tvorby metodiky a samotného nástroja, ako aj národným a medzinárodným aktérom, ktorí nám poskytli spätnú väzbu: ENNHRI, Transparency International Slovakia, AmCham Slovakia, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vďaka patrí aj odborníkom a odborníčkam: Anna Adamska – Gallant, Aulona Hazbiu, Zyhrada Kongoli, Snezhana Krumova a Law and Internet Foundation, Philip Langbroek, Sami Serageldin a Csilla Szomolaiova.

Za Stredisko prezentovali prácu na projekte Lilla Ozoráková, Anna Máriássyová a Eva Kluková, ktoré predstavili výzvy, s ktorými sa stretli pri vyhodnocovaní dát a spôsobe zberu dát na národnej úrovni.

Špeciálna vďaka patrí účastníkom okrúhleho stola: Dr. Philip z univerzity v Albrechte, Paula Nowek z ENNHRI, Gabriela Šaturová z U.S. Embassy v Bratislave, Zuzana Petrová z AmCham Slovakia, Michal Piško z Transparency International Slovakia.

Nástroj na monitorovanie právneho štátu je momentálne dostupný v anglickom jazyku, pripravujeme pre vás aj jeho slovenský preklad.

Nástroj rule of law tracker si môžete prezrieť na jeho stránke