Spustili sme 9. ročník súťaže Moje ľudské práva

Aktuality

Žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl ponúkame možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva, ktorá je zameraná na šírenie osvety o ľudských právach. Pre výhercov súťaže sú pripravené zaujímavé vecné ceny.

Tohtoročné témy sú:

  • Spolu dokážeme veľké veci (1. stupeň – základná škola a špeciálna základná škola)
  • Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena (2. stupeň – základná škola a špeciálna základná škola)
  • Kalendár ľudských práv (základná umelecká škola)
Viac sa dozviete v sekcii Moje ľudské práva