Spustili sme 10. ročník súťaže Moje ľudské práva

Aktuality

Žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl ponúkame možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Šírenie osvety v oblasti ľudských práv výtvarnou formou je predpokladom k zvýšeniu tolerantnosti, rešpektu a informovanosti spojených s uplatňovaním ľudských práv a zásadou rovného zaobchádzania.

Tohtoročné témy sú:

  • Želám si, aby sme mysleli nielen na seba, ale aj na ostatných okolo nás (1. stupeň – základná škola a špeciálna základná škola)
  • Som aká som/som aký som – som ľudská bytosť (2. stupeň – základná škola a špeciálna základná škola)
  • Medzinárodný deň ľudských práv – plagát (základná umelecká škola)
Viac sa dozviete v sekcii Moje ľudské práva