Správa o predbežnom plnení odporúčaní z 3. cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia

Aktuality

Stredisko dlhodobo plní úlohu aktívneho subjektu v rámci monitorovania dodržiavania ľudských práv v Slovenskej republike, o.i. aj prostredníctvom mechanizmu univerzálneho periodického hodnotenia (UPH) v Rade OSN pre ľudské práva. V rámci 3. cyklu UPH bolo Slovenskej republike adresovaných 195 odporúčaní. Z tých akceptovala 176, ktorých plnenie Stredisko priebežne monitoruje. Slovenská republika predložila v roku 2021 v rámci dobrovoľného mechanizmu predbežného reportovania predbežnú správu o stave napĺňania odporúčaní z 3. cyklu UPH. Stredisko v tejto súvislosti pripravilo vlastnú, alternatívnu, správu, ktorá slúži zároveň ako východisko monitorovania situácie vo vybraných oblastiach na účely už prebiehajúceho 4. cyklu UPH.


Dňa 14.12.2021 sme zistenia správy prezentovali zástupcom a zástupkyniam veľvyslanectiev štátov akreditovaných v Slovenskej republike. Veľvyslanectvá cudzích štátov v Slovenskej republike považuje Stredisko za kľúčové subjekty UPH, nakoľko svojim domovským štátom podávajú informácie o situácii na Slovensku, vrátane stavu dodržiavania ľudských práv, a môžu sa podieľať na formulácii odporúčaní, ktoré budú dané štáty adresovať Slovenskej republike pri jej hodnotení v rámci 4. cyklu UPH v roku 2024. Cieľom prezentácie bolo teda zároveň objasniť im proces UPH a ich úlohu v tomto procese, ako aj informovať o stave plnenia odporúčaní, ktoré adresovali Slovenskej republike v 3. cykle UPH.

Prezentácia – Správa o predbežnom plnení odporúčaní z 3. cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia (PDF, 1,13 MB)