Solidarita s Ukrajinou

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si dovoľuje vyjadriť solidaritu so všetkými, ktorí/é sú bytostne zasiahnutí/é aktuálnymi udalosťami na Ukrajine. Akcentuje, že ochrana základných ľudských práv a slobôd je aj v takýchto bezprecedentných situáciách osobitne dôležitá. Poukazuje na časté zľahčovanie a prehliadanie významu a obsahu práva na mier. Stredisko súčasne vyjadruje podporu partnerskej organizácii Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
(ombudsman.gov.ua)

We stand in solidarity with all those who are intrinsically affected by the recent events in Ukraine. We would like to emphasize that even in such unprecedented situations, it is important to protect the fundamental human rights and freedoms. We point to the frequent simplification and disregard for the meaning and content of the right to peace. We also express our support for our partner organization Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. (ombudsman.gov.ua)

Словацький національний центр з прав людини висловлює свою солідарність усім, кого безпосередньо торкнулися нинішні події в Україні. Центр наголошує, що захист основних прав і свобод людини являються особливо важливими в таких безпрецедентних ситуаціях. Це вказує на часте спрощення та ігнорування сенсу і змісту права на мир. Водночас центр висловлює свою підтримку партнерській організації. (ombudsman.gov.ua)