O ženských organizáciách sa šíria dezinformácie

Aktuality

Nezávislé a silné mimovládne organizácie sú základným komponentom zdravého demokratického zriadenia. Pomáhajú a podporujú nás všetkých, snažia sa, aby náš hlas bolo vždy počuť.

Vzdelávajú, publikujú, scitlivujú, prevádzkujú linku a centrá krízovej pomoci pre ženy zažívajúce násilie či organizujú pochody za práva žien. Často svojou činnosťou nahrádzajú základné funkcie štátu či bojujú zato, aby štát niesol zodpovednosť za porušenia ľudských práv – našich práv.

Posledné roky so znepokojením sledujeme systematické kroky niektorých ústredných orgánov štátnej moci, ktoré smerujú k zmenšovaniu demokratického priestoru pre organizácie občianskej spoločnosti. Útoky na sociálnych sieťach a šírenie dezinformácií, aj toto sú nástroje, ktorými sa snažia otriasť postavením niektorých mimovládnych organizácií v spoločnosti, ich dobrou povesťou či podkopať ich dlhoročnú odbornú prácu a jej výsledky.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojom verejnom profile uverejnil príspevok, ktorý polarizuje spoločnosť a šíri dezinformácie o mimovládnych organizáciách ASPEKT a Aliancia žien Slovenska. ako aj o ďalších súkromných osobách. Touto cestou vyzývame Milana Krajniaka, aby sa verejne ospravedlnil nie len dotknutým organizáciám, ale aj súkromným osobám, proti ktorým jeho príspevok smeruje.

Ak chcete vedieť viac o aktivitách organizácie ASPEKT, Aliancia žien Slovenska a Možnosť voľby, navštívte: http://www.aspekt.sk/ a https://www.svedectva.sk/ a www.moznostvolby.sk

Zdroj fotky: FB ASPEKT (Dorota Holubová Photography)