Rómska národnostná menšina ako jedna z najviac segregovaných a marginalizovaných skupín potrebuje ďalšiu ochranu

Aktuality

Zúčastnili sme sa Kyjevského medzinárodného fóra k inklúzii Rómov organizovaného ukrajinskou ombudsmankou Lyudmilou Denisovovou. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše sto zástupcov a zástupkýň národných inštitúcií pre ochranu ľudských práv, národných antidiskriminačných orgánov, ombudsmanských a európskych inštitúcií.

Príspevky zúčastnených osôb sa zaoberali problematikou štátnych politík na podporu inklúzie občanov rómskej národnosti a potrebe šírenia dobrej praxe. V časti rokovania o ochrane pred nenávistnými prejavmi proti Rómom a Rómkam v médiách a na sociálnych sieťach sme upozornili na potrebu dôsledného monitorovania virtuálneho priestoru, z ktorého sa so širokým dosahom aj k mladej generácii šíria predsudky, ako aj myšlienky intolerancie a neznášanlivosti.

Zdôraznili sme podporu tvorbe kódexov dobrého správania v internetovom priestore a neustáleho kontaktu, vzdelávania a výmeny informácií s prevádzkovateľmi internetových diskusných fór, ako aj so zástupcami polície, najmä s radou zložiek prvého kontaktu.

Medzinárodné fórum na záver prijalo odporúčania o citlivom, ale adresnom zbere dát o potrebe rovnosti národnostných menších, vrátane Rómov a Rómiek, podpore vzdelania žiakov a žiačok rómskej národnosti, zamestnanosti a bývania Rómov a Rómiek a potláčaní prejavov neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie proti nim.

Odporúčania sú zverejnené v anglickom jazyku (pdf, 56,7 KB).