Rokovanie s Osobitnou predstaviteľkou generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov

Aktuality

V rámci oficiálnej návštevy Slovenska sme prijali dňa 2. mája 2022 delegáciu Osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Osobitná predstaviteľka rokovala s výkonnou riaditeľkou Strediska Silviou Porubänovou a zástupkyňami Strediska z úseku externej činnosti a medzinárodných vzťahov Zuzanou Pavlíčkovou a Katarínou Medľovou o hlavných výzvach v oblasti ochrany a podpory práv osôb utekajúcich na Slovensko pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. 

Na stretnutí sme informovali o aktivitách Strediska v oblasti monitoringu, právnej pomoci, zvyšovania povedomia o právach osôb, ktoré na Slovensku požiadajú o dočasné útočisko, ako aj vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráci Strediska v tejto oblasti.

Osobitná spravodajkyňa sa zaujímala o mechanizmy na predchádzanie obchodovania s ľuďmi, pomoc a podporu pre ženy, ktoré sa stali obeťami násilia zločinov znásilnenia a ochranu práv maloletých detí bez sprievodu. V rámci výmeny zistení sme tiež informovali o prehlbujúcich sa problémoch v oblasti zabezpečenia práva na bývanie pre osoby, ktoré na Slovensku získajú dočasné útočisko a nedostatočné kapacity v oblasti sociálnej práce vo vzťahu k tejto skupine osôb. 

Na stretnutí sme vyzdvihli nezastupiteľnú úlohu občianskej spoločnosti a dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pri zabezpečovaní aktivít a služieb pre osoby prichádzajúce na Slovensko od začiatku vojny na Ukrajine, pričom sme zdôraznili potrebu ich podpory zo strany štátu, vrátane posilnených finančných kapacít.