Rodina je základ

Aktuality

Podľa článku 2 Zákona o rodine spoločnosť všestranne chráni všetky druhy rodiny. Aj napriek tomu, že slovenská legislatíva má pri ochrane dúhových rodín medzery, je úlohou nás všetkých, aby sme všestranne a všemožne prispievali k dosiahnutiu ich rovnoprávnosti.

Cez víkend sme preto symbolicky počas festivalu transrodovej kultúry Svet podľa Gabriela podpísali memorandum o spolupráci so Združením rodičov a priateľov LGBT+ ľudí.

Svojimi podpismi sme sa zaviazali, že budeme spoločným úsilím prispievať k ochrane všetkých druhov rodín, podporovať rozmanitosť a budovať spoločnosť otvorenú pre všetkých bez predsudkov.