Pripomenuli sme si Pamätný deň rómskeho holokaustu

Aktuality

Pamätný deň rómskeho holokaustu si naprieč celou Európou pripomíname 2. augusta. Je to príležitosť pripomenúť si udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kedy pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime-Brezinke zahynulo takmer tritisíc rómskych mužov, žien a detí.

Dejiny Rómov sú sprevádzané prenasledovaním, utrpením a diskrimináciou, ktorá pretrváva dodnes. V súčasnosti nachádzame paralely v názoroch majoritnej spoločnosti k Rómom s tým, čo sa dialo v období 2. svetovej vojny. V čase narastajúcej radikalizácie ľudí a znevažovania hodnôt ľudskej dôstojnosti, rovnosti a nediskriminácie, je veľmi dôležité pripomínať si ľudské utrpenie a hrôzy našej minulosti.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vzdáva úctu nevinným obetiam rómskeho holokaustu a vyjadruje nádej, že prestaneme podliehať vrodeným predsudkom a zaujatosti, ktoré ovplyvňujú vzťahy medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. Ma bisteren!