Prihlásiť sa k druhej národnosti musí byť samozrejmosťou

Aktuality

Niektorí ľudia pochádzajú z národnostne zmiešaných rodín a cítia sa byť príslušníkmi dvoch alebo viacerých národností súčasne.

Prihlásiť sa ku svojim koreňom je nielen uplatnením práva slobodne sa rozhodovať o svojej národnosti, zaručenom v článku 12 Ústavy SR, ale aj kolektívnym právom menšín na sebaurčenie, ktoré vychádza z viacerých medzinárodných ľudskoprávnych predpisov.

Článok 33 Ústavy navyše zaručuje, že príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine/menšinám alebo etnickej skupine/skupinám nesmie byť nikomu na ujmu. Uplatňovanie týchto práv má byť v demokratickej spoločnosti a právnom štáte samozrejmosťou.

Preto sme sa po diskusii s odborníkmi a odborníčkami rozhodli zaoberať problémom vylúčenia otázky o druhej národnosti z dotazníkov o sčítaní obyvateľstva ako o probléme vážneho zásahu do základných ľudských práv a osobnej integrity. Registrujeme viaceré iniciatívy odbornej ako aj širokej verejnosti a na základe našej predbežnej analýzy sme pripravení sa spolu s nimi zapojiť do ďalšieho konania, ktoré je naplánované na 8. februára. O našich ďalších krokoch Vás budeme čoskoro informovať.