Priestor pre občiansku spoločnosť v právnom štáte – pozvánka

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vás dovoľuje pozvať na ďalšie pracovné raňajky na tému Priestor pre občiansku spoločnosť v právnom štáte, ktoré sa uskutočnia ako súčasť podujatia Festival právneho štátu.

Podujatie sa uskutoční dňa 27.11.2023 od 09:00 hod. v priestoroch Kulhány restaurant (Námestie SNP 12, 974 01 Banská Bystrica).

Z kapacitných dôvodov Vás prosíme o potvrdenie účasti na email: miadokova@snslp.sk

Festival právneho štátu je organizovaný na základe projektu: „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“, ktorý získal finančné prostriedky z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu.

Cieľom projektu je posilniť postavenie vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva a ich schopnosť zapojiť sa do procesov uplatňovania základných práv a zásad právneho štátu v rámci mechanizmov EÚ.

Festival právneho štátu je séria viacerých podujatí – uskutočnil sa už v Bratislave, po pracovných raňajkách v Banskej Bystrici sa presunie do Košíc (14. december 2023).