Priestor pre občiansku spoločnosť a novinárky a novinárov v právnom štáte – pozvánka do Košíc

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vás dovoľuje pozvať na ďalšie pracovné raňajky na tému Priestor pre občiansku spoločnosť v právnom štáte, ktoré sa uskutočnia ako súčasť podujatia Festival právneho štátu.

Podujatie sa uskutoční dňa 14.12.2023 od 13:00 hod. v Tabačke (Fabrik space, Gorkého 2, Košice).

Rečníci sú:
Peter Bárdy (Aktuality)
Joachim Dušan Fraňo (Liga za ľudské práva)

Z kapacitných dôvodov Vás prosíme o potvrdenie účasti na email: miadokova@snslp.sk

Festival právneho štátu je organizovaný na základe projektu: „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“, ktorý získal finančné prostriedky z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu.

Cieľom projektu je posilniť postavenie vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva a ich schopnosť zapojiť sa do procesov uplatňovania základných práv a zásad právneho štátu v rámci mechanizmov EÚ.

Festival právneho štátu je séria viacerých podujatí – uskutočnil sa už v Bratislave a v Banskej Bystrici.