Prezentácia Správy o dodržiavaní ĽP

Aktuality

Veríme, že spojenie odbornosti, osvety a umenia je kľúčové na to, aby ľudskoprávne témy boli bližšie širokej verejnosti. Preto sme veľmi radi, že sme mohli rozbehnúť spoluprácu s Divadlom P. O. Hviezdoslava a v jeho priestoroch prezentovať Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2022.

Súčasťou prezentácie bolo aj jedno z posledných predstavení inscenácie s názvom “Dukla, údolie smrti“, ktorá hovorí o nenávisti a láske na opačnej strane barikád počas druhej svetovej vojny.

O tom, ako sa Slovensku darí chrániť práva nielen kvír komunity, či ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, ale aj o tom, ako Slovensko odstraňuje segregáciu vo vzdelávaní a o mnohom ďalšom diskutovali autori jednotlivých kapitol:

  • Zuzana Pavlíčková, vedúca externej činnosti a medzinárodných vzťahov SNSĽP
  • Marián Mesároš, právnik SNSĽP a
  • Jakub Popík, PR špecialista SNSĽP, ktorý moderoval diskusiu spolu s Kristínou Tormovou.

Foto: Jakub Kováč