Pracovná skupina pre Index diverzity je bližšie k vytvoreniu unikátneho nástroja

Aktuality

Dňa 10. marca 2021 sa stretla pracovná skupina pre Index diverzity, ktorá spája zástupcov a zástupkyne z akademickej obce, podnikateľského sektora, mimovládnych organizácií ako i štátnej správy.

Cieľom pracovnej skupiny je vytvoriť unikátny nástroj na meranie diverzity a inklúzie na slovenských pracoviskách – Index diverzity. Index diverzity by umožnil zamestnávateľom verejného aj súkromného sektora nie len vyhodnocovať úroveň diverzity na vlastnom pracovisku, ale zároveň sa aj porovnávať s inými zamestnávateľmi, ktorým záleží na podpore a ochrane inklúzie, diverzity a nediskriminácie na pracovisku.

Stretnutia pracovnej skupiny sa okrem jej stálych členov a členiek zúčastnila aj pani Veera Iija, zástupkyňa najväčšej siete podnikateľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti v nordických krajinách a administrátora Charty diverzity Fínsko. Na stretnutí prezentovala samohodnotiaci nástroj na vyhodnocovanie úrovne diverzity na pracovisku vo Fínsku.