Pozvánka na workshop

Aktuality

Dovoľujeme si Vás pozvať na národný workshop realizovaný v rámci projektu RELEASE. Workshop je určený pre sudcov/-kyne, prokurátorov/-ky, advokátov/-tky a právnikov/-čky pôsobiacich v oblasti trestného práva.

Projekt RELEASE reaguje na nadužívanie inštitútu vyšetrovacej väzby v regióne východnej a strednej Európy. Na tento región sa projekt RELEASE zameriava predovšetkým preto, že alternatívy k inštitútu vyšetrovacej väzby sa v mnohých východoeurópskych a stredoeurópskych krajinách používajú veľmi zriedkavo a naopak, inštitút väzby je pravidelne používaným nástrojom.

Cieľom workshopu je poukázať na niektoré negatívne dôsledky spojené s využívaním inštitútu vyšetrovacej väzby a to predovšetkým v sociologickej rovine, psychologickej rovine, ako aj jej dopad na oblasť ochrany ľudských práv a základných slobôd. Zámerom projektu RELEASE je prispieť k zvýšeniu využívania alternatív k inštitútu vyšetrovacej väzby a tým napomôcť k jednotnému uplatňovaniu práva EÚ vo všetkých členských štátoch.

Miesto a dátum workshopov:

27.2. 2024 – v Bratislave v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva
28.2. 2024 – v Bratislave v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva
1.3.2024 – v Banskej Bystrici, Hotel Dixon****

V prípade záujmu prosíme o potvrdenie účasti na emailové adresy:
micovcinova@snslp.sk, gandzalova@snslp.sk

Pozvánka a program na stiahnutie

Projekt RELEASE (“Reducing the excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives”) je financovaný Európskou úniou (JUST-2022-JCO) a je implementovaný v spolupráci s konzorciom partnerov z piatich členských štátov (Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Poľsko a Slovensko).