Povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania platí aj pre zdravotné poisťovne

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva na základe medializovaných informácií oslovilo s ponukou bezplatnej právnej pomoci mamu 1-ročného dievčatka Elišky, ktorá trpí spinálnou svalovou atrofiou typu IA (SMA1).

Eliška, rovnako ako ostatné deti so SMA1, ktoré už svoj liek dostali, potrebuje pre svoju liečbu liek Zolgensma. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ktorej poistenkou Eliška je, však nesúhlasila s úhradou tohto lieku pre Elišku napriek tomu, že v prípade Amélie, ktorá je tiež poistenkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., rozhodla inak, a uhradila Amélii nielen liek Zolgensma, ale aj náklady spojené s jej hospitalizáciou pri podaní lieku v Budapešti. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ako vykonávateľ verejného zdravotného poistenia, je pritom povinná podľa zákona o zdravotnom poistení dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania pri výkone zdravotného poistenia vo vzťahu ku všetkým svojim poistencom. To znamená, že s poistencami v porovnateľnej situácii by mala poisťovňa zaobchádzať rovnako.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva preto požiadalo ešte dňa 22.12.2020 Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s. o stanovisko v tejto veci a vyzvalo zdravotnú poisťovňu na zmenu rozhodnutia o úhrade lieku Zolgensma pre Elišku, ak na rozdielne zaobchádzanie poisťovne s Eliškou a s Améliou neexistuje zákonný dôvod. 

ReadSpeaker Počúvajte List pre VšZP, a. s. (pdf, 409 KB)
Reportáž RTVS (čas od 00:14:42) Príspevok v relácii RTVS Reportéri Rozhodnutie poisťovne (aktualizované 22.02.2021)