Potrebujeme chrániť sexuálne a reprodukčné práva žien a dievčat

Aktuality

V súčasnosti je na Ukrajine vyše 1,8 milióna vnútorne vysídlených osôb a viac než 3 milióny ľudí na úteku, kde väčšinu tvoria ženy a deti. Zničená infraštruktúra – vrátane nemocníc a iných zdravotníckych zariadení, zvýšená hrozba miery rodovo podmieneného násilia na území Ukrajiny, riziko sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi, to sú problémy súvisiace so sexuálnym a reprodukčným zdravím a právami žien a dievčat.

V súvislosti s tým sme podporili výzvu o.z. Možnosť voľby, ktorá je smerovaná vybraným predstaviteľom a predstaviteľkám verejnej moci.

Výzva na akciu (pdf, 68 KB)