Postavme sa za ľudské práva

Aktuality

Dnes je Medzinárodný deň ľudských práv, ktorým si pripomíname vyhlásenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Text, ktorý inšpiroval aj autorov národných ústav mnohých krajín sveta a stal sa základom nového odvetvia medzinárodného práva, v ktorého centre stojí ČLOVEK.

Všeobecná deklarácia ľudských práv inšpirovala mnohé zápasy za silnejšiu ochranu ľudských práv a pomohla im byť viac uznávanými. Práve dnes je dôležité postaviť sa za práva iných a pokračovať v našom úsilí o dosiahnutie väčšej slobody a rovnosti pre všetkých.

Konajme vo svojom každodennom živote, obhajujme svoje práva a práva iných, pracujme spoločne pre udržateľnejší, spravodlivejší a prosperujúci svet – pre túto generáciu aj pre tie, ktoré ešte prídu.

Foto: Jakub Kováč