Poskytujeme právnu pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Aktuality

Ochrana základných ľudských práv a slobôd je aj v takýchto bezprecedentných situáciách dôležitá. Sme pripravení poskytnúť pomoc všetkým, ktorí sa v dôsledku vojnového konfliktu cítia v ohrození.

Pre ľudí z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko, sme zriadili emailový kontakt pravnapomocutecencom@snslp.sk, cez ktorý nám môžete písať otázky v prípade, ak hľadáte právnu pomoc.