Vzdelávaním pomáhame deťom, mládeži a dospelým odhaľovať nástrahy online prostredia

Aktuality

Kyberšikana, bezpečnosť používania sociálnych sietí – téma, ktorá stále viac rezonuje v spoločnosti. Z dôvodu dištančného vyučovania ostávajú deti doma a internet potrebujú, aby sa mohli zúčastňovať online výučby a udržiavali si kontakt so svojimi priateľmi. Práve nadmerné trávenie času na internete si vyžaduje zvýšenie pozornosti pred hrozbami kyberšikany.

Rodina a škola zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane detí v online priestore. Rodičia si pre svoje deti želajú, aby mohli používať sociálne siete komfortne a bezpečne. Ako ich chrániť a zároveň nenarúšať ich súkromie? Ako rozpoznať známky kyberšikany?

Sme radi, že ZŠ v Hlohovci reagovala na našu ponuku vzdelávania a zorganizovala pre rodičov v poradí druhú večernú aktivitu na tému kyberšikana a bezpečnosť používania sociálnych sietí. Veríme, že čoraz viac škôl osloví rodičov, pretože kyberšikana je téma, o ktorej je nevyhnutné s deťmi a mládežou hovoriť.

V prípade záujmu o bezplatné online vzdelávacie aktivity o bezpečnom využívaní internetu pre školy nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@snslp.sk