Podpora ochrany ľudských práv na Ukrajine

Aktuality

Ako národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv sme členom európskej siete ENNHRI združujúcej národné inštitúcie pre ľudské práva (NHRI) v celej Európe s cieľom zvýšiť podporu a ochranu ľudských práv.

Podielali sme sa na vyhlásení (pdf), ktoré hovorí o dôležitosti zabezpečenia dodržiavania a ochrany ľudských práv v kontexte súčasného ozbrojeného útoku na Ukrajinu. Spoločne so všetkými inštitúciami na podporu ľudských práv vyjadrujeme podporu Úradu komisára parlamentu pre ľudské práva v Ukrajine v jeho úsilí presadzovať a chrániť ľudské práva na Ukrajine v mimoriadne náročnej situácii. V tejto veci výkonná riaditeľka Silvia Porubänová poslala list komisárke Ľudmyle Denisovovej, v ktorom vyjadrila solidaritu s ich inštitúciou, jej zamestnancami, ako aj s ľuďmi žijúcimi na Ukrajine.

Vynaložíme maximálne úsilie v rámci svojich možností a mandátu na riešenie vzniknutej situácie a naďalej budeme situáciu monitorovať, ako aj vyvíjať ďalšie aktivity v tomto smere.

List komisárke (pdf, 70 KB)