Podpísali sme memorandum o spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania

Aktuality

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. Romana Kanovská a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva PhDr. Silvia Porubänová včera podpísali memorandum a vzájomnej spolupráci, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť vedecké poznanie v oblasti napĺňania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov, špecificky práva na vzdelanie… určiť tie oblasti, v ktorých je nevyhnutné zlepšenie,…identifikovať spoločnými silami tie skupiny obyvateľov SR, ktoré nemajú zabezpečený rovný prístup ku vzdelaniu.“

Vďaka spolupráci bude môcť analytický tím Strediska pracovať s dátami z národných a medzinárodných meraní, interpretovať ich v kontexte dodržiavania ľudských práv a spoločne s expertkami a expertmi v oblasti merania kvality vzdelávania z NÚCEM-u hľadať spôsoby ako monitorovať vývoj v oblasti rovného prístupu ku (kvalitnému) vzdelaniu.

Riaditeľky oboch inštitúcií vidia zároveň množstvo príležitostí na spoluprácu v oblasti vzdelávania pedagogických pracovníkov a pracovníčok zvyšovania povedomia v téme vzdelávania k ľudských právam a občianskym kompetenciám a presadzovania vzdelávacích politík založených na dátach.

ReadSpeaker Počúvajte Memorandum o spolupráci s NÚCEM (pdf, 353 KB)