Podelili sme sa o skúsenosti so systémom reportovania Európskej sociálnej charty

Aktuality

Zúčastnili sme sa školenia pre národné inštitúcie pre ľudské práva a antidiskriminačné orgány, na ktorom sme prezentovali naše skúsenosti s prípravou správy o implementácii vybraných záväzkov SR vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty (revidovanej). Stredisko sa v roku 2021 prvýkrát zapojilo do reportovacieho cyklu k implementácii Európskej sociálnej charty, ktorý sa daný rok venoval právu na zdravie, sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej ochrane.

V správe sme poskytli doplňujúce informácie ku článku 11 Právo na ochranu zdravia (1 a 2) a článku 23 Právo starších osôb na sociálnu ochranu. Európsky výbor pre sociálne práva, pôsobiaci v rámci systému Rady Európy, ocenil informatívnosť predloženej správy a jej prínos pre formuláciu záverov a odporúčaní. Zároveň sme boli oslovení podeliť sa o skúsenosti a praktické rady s ostatnými národnými inštitúciami pre ľudské práva a antidiskriminačnými orgánmi a podporili tak ich zapojenie do nadchádzajúceho reportovacieho cyklu. V roku 2022 sa vo svojej správe sústredíme na implementáciu záväzkov SR v oblasti práv pracovníkov a pracovníčok za obdobie 2017 – 2020.

Pre viac informácií si odporúčame prečítať o monitorovaní implementácie Európskej sociálnej charty a Európskom výbore pre sociálnej práva na stránke Rady Európy.

Odporúčame si prečítať aj predchádzajúcu správu z roku 2021 (pdf, 839 KB).