Podarila sa prevratná vec: Editka dostane svoj liek!

Aktuality

Súd vyhovel nášmu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a uložil povinnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovni uhradiť jej liek Zolgensma.

V tejto veci sme skonštatovali porušenie zákazu diskriminácie, nakoľko poisťovňa uhradila liek už viacerým svojim poistenkám. Keďže podanie lieku je v prípade Editky urgentné, Stredisko využilo procesný inštitút neodkladného opatrenia s cieľom dosiahnutia nápravy protiprávneho stavu.

Rozhodnutie súdu vnímame ako prevratné. V doterajšej súdnej praxi nebola uložená povinnosť uhradiť liek z titulu porušenia zákazu diskriminácie žiadnej poisťovni.

V tejto veci RTVS odvysielala reportáž.

(Fotka je uverejnená so súhlasom zákonných zástupcov.)