Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Aktuality

Dnes si pripomíname 80 rokov od zavedenia Židovského kódexu, ktorý viedol k dehumanizácii a diskriminácii židovského obyvateľstva takmer po celom svete. Pri tejto príležitosti sme si spolu s kolegami a kolegyňami uctili pamiatku obetí týchto neľudských zákonov na viacerých miestach Slovenska – vo Zvolene na podujatí „Nezabudnutí susedia“, v Bratislave na Rybnom námestí a v Múzeu holokaustu v Seredi.

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia je nutné si pripomenúť, že osudy ľudí označených žltými hviezdami či farebnými trojuholníkmi sa nedajú porovnávať s tým, čo dnes mnoho politických činiteľov označuje za diskrimináciu.

Vyprázdňovanie pojmov ako diskriminácia a ľudské práva je prejavom hlbokej neúcty voči tým, ktorí boli terčom „konečného riešenia“ a zo dňa na deň prišli o svoje životy a dôstojnosť.

Pripomínaním si zverstiev holokaustu a utrpenia, ktoré prežili jeho obete, staviame lepšie základy pre pochopenie nutnosti ochrany rovnosti a ľudskej dôstojnosti. Populistickým zneužívaním slov ako fašizmus či diskriminácia prejavujeme vysokú mieru neúcty voči obetiam vojnových režimov a stávame sa tak horšími ľuďmi a menej solidárnou spoločnosťou.

SNSĽP oceňuje, že Vláda SR prijala uznesenie, ktorým sa ospravedlnila za prijatie Židovského kódexu pred 80 rokmi.