P. F. 2024

Aktuality

Dovoľte mi poďakovať sa Vám v mene tímu SNSĽP za spoluprácu a priazeň v roku 2023 a zároveň Vám zaželať pokojné sviatky.

Napriek tragickým udalostiam ostatných dní chceme veriť, že rok 2024 bude pre všetkých ľudí dobrej vôle bezpečný, slobodný, zdravý, silný a dôstojný.