Osoby užívajúce drogy si zaslúžia dôstojnosť a rovnaké zaobchádzanie

Aktuality

Zorganizovali sme okrúhly stôl na tému „Ľudskoprávne implikácie drogových politík“ za účasti zástupcov a zástupkýň verejnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, ale aj občianskej samosprávy a súdnictva. Cieľom okrúhleho stola bolo odpolitizovať diskusiu a vecne identifikovať negatívne dopady súčasného nastavenia drogových politík na ľudské práva a základné slobody tak, aby prispeli k aktuálnej spoločensko-politickej debate.

Počas vystúpení jednotlivých účastníkov/účastníčok zaznelo viacero konkrétnych prípadov, ktoré sú z ľudskoprávneho hľadiska problematické. Liečba bez súhlasu, absencia predvídateľnosti a primeranosti v trestných konaniach a faktická nedostupnosť sociálnych služieb harm reduction na strednom a východnom Slovensku predstavujú len zlomok negatívnych dopadov, ktoré má súčasné nastavenie drogových politík na ľudské práva a zásadu rovnakého zaobchádzania.

„Ľudia, ktorí užívajú drogy, nestrácajú nárok na rovnaké zaobchádzanie a ľudskú dôstojnosť. Je potrebné, aby nielen zákonodarca, ale ani iní spoločensko-politickí aktéri nepristupovali k tejto skupine ľudí s predsudkami a dešpektom. Naopak – v záujme udržania sociálnej kohézie modernej spoločnosti je potrebné súčinne spolupracovať na posilnení ich účasti a prístupu vo všetkých oblastiach reálneho života. Žiadneho človeka nemožno vylúčiť spod podpory a ochrany ľudských práv“ uviedla vo vyhlásení Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka SNSĽP.

Viac v tlačovej správe (pdf, 480 KB).