Oslávte s nami rozmanitosť zmeraním úrovne diverzity vo vašej firme alebo organizácii

Aktuality

Dnes oslavujeme deň diverzity, ktorého cieľom je ocenenie rôznorodosti našej spoločnosti a vyzdvihovanie potreby odzrkadľovania tejto reality aj v zložení pracovných kolektívov a vedenia spoločností a organizácií. Tak ako je rôznorodá naša spoločnosť, mali by byť rozmanité aj naše pracoviská.

Akceptovaním toho, že každý z nás je rôznorodý a prijatím ľudí takých, akí sú, vytvárame na pracovisku, ale aj mimo neho, kultúru vzájomného rešpektu, dôvery a empatie, ktorá nám umožňuje byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

V spolupráci s Chartou diverzity Slovensko sme v roku 2021 predstavili inovatívny nástroj na meranie diverzity na pracovisku – Index diverzity (odkaz vás premiestni na samotnú stránku), ktorý k dnešnému dňu využilo už 49 zamestnávateľov z verejného aj súkromného sektora. Máme radosť, že až 30 z nich sa radí k priekopníkom a šampiónom v oblasti diverzity. Rôznorodosť sektorov, v ktorých pôsobia, ako aj veľkosť ich pracovných kolektívov, potvrdzujú, že s diverzitou sa dá pracovať bez ohľadu na to, či ste malým alebo veľkým zamestnávateľom, podnikáte v súkromnej alebo verejnej sfére a či pôsobíte v oblasti gastra, práva, médií či vo finančnom sektore.

Zamestnávatelia dosahujú najlepšie výsledky v kategórii venovanej manažmentu diverzity vo všeobecnosti, v ktorej odpovedajú aj na otázky zamerané na vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň o predchádzaní diskriminácii a podpore diverzity alebo strategické riadenie diverzity vo firme. Výsledky Indexu diverzity poukazujú však aj na to, že v oblasti manažmentu diverzity majú zamestnávatelia najväčšie výzvy pri inklúzii osôb so zdravotným znevýhodnením, ktoré patria na Slovensku dlhodobo k najviac diskriminovanej skupine v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

V máji, ktorý je Európskym mesiacom diverzity, sme zároveň vycestovali spolu s piatimi zástupcami zamestnávateľov na študijnú návštevu do Osla, aby sme načerpali inšpiráciu z nórskej praxe. O postrehoch z cesty do Nórska sa môžete bližšie dočítať v našom najnovšom blogu (odkaz vás premiestni na stránku sme.sk).